ความร่วมมือทางวิชาการ ณ Research Institute for Microbial Diseases มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Research Institute for Microbial Diseases มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

12-13 มิ.ย.66 ความร่วมมือทางวิชาการ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Research Institute for Microbial Diseases มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และพบกับ ศาสตราจารย์ดอกเตอร์โนบุยูคิ ทาคาคุระ ผู้อำนวยการ Research Institute for Microbial Diseases ประเทศญี่ปุ่น ในการเยี่ยมและปรึกษาหารือครั้งนี้ เพื่อขยายขอบข่ายของความร่วมมือทางด้านงานวิจัยทางด้านโรคติดเชื้อ และการแพทย์จีโนมิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งขอบข่ายงานด้านดังกล่าวสามารถเพิ่มและขยายศักยภาพในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อต่อยอดแผนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานในการศึกษาต่อ และฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2566

เนื้อหาข่าว : https://shorturl.asia/x8U1z
#DMScPR 📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥