องค์กรคุณธรรม
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566