องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

67-3 กิจกรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา