การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารแบบมืออาชีพ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาแบบมืออาชีพ

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม”การเขียนบทความ ทางวิชาการ” รูปแบบ onsite และ online บรรยาย เรื่อง หลักการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี วันอังคารที่ 9 พ.ค.66 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิงก์ LINK: https://moph.cc/ETMSTO 

เทปการบรรยาย

อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ
(ภาคบ่าย) EP.2

ภาพกิจกรรม

9 พ.ค.66| อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ บรรยาย เรื่อง หลักการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างมืออาชีพ โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิมพ์ประกาศนียบัตร

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่

ตัวอย่างการใช้คำค้นหา


  - คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลในระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม จะใช้ ชื่อและนามสกุล เพื่อจะใช้คำค้นหาในรูปแบบเดียวกัน

  - สมมุติว่าชื่อที่ต้องการค้นหา คือ นายทดสอบ

 กิตติมาสมบูรณ์

  - คำค้นหาที่ต้องพิมพ์ คือ   ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์

[พิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน]