การอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 

จัดแบบ onsite ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM

 เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ฟรี 

กลับหน้าแรก