การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist

27 เม.ย.66| อบรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี ภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตามองค์ประกอบความปลอดภัย และสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือของห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมกับมีการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพกิจกรรม

พิมพ์ประกาศนียบัตร

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่ 

ตัวอย่างการใช้คำค้นหา


  - คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลในระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม จะใช้ ชื่อและนามสกุล เพื่อจะใช้คำค้นหาในรูปแบบเดียวกัน

  - สมมุติว่าชื่อที่ต้องการค้นหา คือ นายทดสอบ

 กิตติมาสมบูรณ์

  - คำค้นหาที่ต้องพิมพ์ คือ   ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์

[พิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน]
คลิกที่นี่