โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

04 สิงหาคม 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 11


ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ กองทดสอบความชำนาญ นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นางอนงค์ สิงกาวงไซย์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation sandbox ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาดูงานองค์การนวัตกรรม "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด เพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้ออกมาสู่การใช้จริง หรือร่วมมือประดิษฐ์นวัตกรรมให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ต่อไป

ภาพกิจกรรม

ทีมเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์