สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2565  เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาสาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


ได้รับเกียรติจากวิทยากร

นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

บรรยายในหัวข้อ: 


     สุนทรียะกระชากวัย รู้ก่อน " ไปต่อได้ "

               

ภาพกิจกรรม