การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 13

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

3 สิงหาคม 66| การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์  ครั้งที่ 13

ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แรงบันดาลใจจาก CEO ในธุรกิจด้าน BIOMED, ENG, StartUps (ชั้น 3 ห้องปิ่นเกล้า) เรื่อง "DMSc α-Thal1 test kit จากห้องปฏิบัติการสู่การป้องกันโรคธารัสซีเมียของประเทศ" และร่วมจัดกิจกรรม ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กทม. วันที่ 3 ส.ค.66 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

ภาพกิจกรรมการบรรยาย