อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (Knowledge Management Workshop) 

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  (Knowledge Management Workshop) 

6.กค.66|อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Workshop)

ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Workshop) วันที่ 6 ก.ค.66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 9 ชั้น 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการถ่ายถอดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางวิชาดา จงมีวาสนา โทร.0 2951 0000 ต่อ 99949 , 08 1253 5804 ลงทะเบียนที่ >> https://bit.ly/KMDMSc66

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่ 

ตัวอย่างการใช้คำค้นหา


  - คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลในระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม จะใช้ ชื่อและนามสกุล เพื่อจะใช้คำค้นหาในรูปแบบเดียวกัน

  - สมมุติว่าชื่อที่ต้องการค้นหา คือ นายทดสอบ

 กิตติมาสมบูรณ์

  - คำค้นหาที่ต้องพิมพ์ คือ   ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์

[พิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน]
คลิกที่นี่