อบรมเชิงปฏิบัติการ Systems biology training course 2023 Part II

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

4.กรกฎาคม.66| Systems biology training course 2023 Part II

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วม #อบรมเชิงปฏิบัติการ Systems biology training course 2023 Part II วิทยากร : ภก.ปิยนันท์ บุญประเสริฐ กลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและชีววัตถุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงทะเบียน https://bit.ly/BIODMSc

ระบบบริหารจัดการ
e-Certificate Online สำหรับอบรม

สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่ 

ตัวอย่างการใช้คำค้นหา


  - คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลในระบบบริหารจัดการ e-Certificate Online สำหรับอบรม จะใช้ ชื่อและนามสกุล เพื่อจะใช้คำค้นหาในรูปแบบเดียวกัน

  - สมมุติว่าชื่อที่ต้องการค้นหา คือ นายทดสอบ

 กิตติมาสมบูรณ์

  - คำค้นหาที่ต้องพิมพ์ คือ   ทดสอบกิตติมาสมบูรณ์

[พิมพ์ชื่อและนามสกุลติดกัน]
คลิกที่นี่