26 ธ.ค.65 I Research Sandbox ครั้งที่ 1/2566

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Research Sandbox ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “How to Design Thinking for Research Utilzation” โดยมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน จัดโดย กองแผนงานและวิชาการ ผ่านทางออนไซต์ และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

กลับหน้าแรก