องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดงาน/เกี่ยวกับสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ ของชาติ

13.10.65 II ครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14.10.65 II  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

  21.10.65 II พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทรา เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

    23.10.65 II วันปิยมหาราช (น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ) 

    20.11.65 II ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร และทอดพระเนตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

  25.11.65 II วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

  25.11.65 II เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2565 

  05.12.65 II วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  07.12.65 II วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  10.11.65 II วันรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 

  16.12.65 II ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 

  19-21.12.65 II ถวายสังฆทาน และผ้าไตร ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

  19-21.12.65  II กิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  01.01.66 II ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

  08.01.66 II วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

  02.04.66 II วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  05.04.66 II วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

  06.04.66 II วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 

  29.04.66 II วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 

  04.05.66 II วันฉัตรมงคล วันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

  03.06.66 II วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

       เช้า 03.06.66 II ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 

       เย็น 03.06.66 II  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ท้องสนามหลวง

       07.07.66 II ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 

      13.07.66 II  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

              27.07.66 II  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

               28.07.66 II วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       เช้า 28.07.66 II  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร

       เย็น 28.07.66 II  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

               12.08.66 II  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

               24.08.66 II วันมหิดล (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมชนกนาถ กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย)กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  4.11.65 II จัดพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕  INFOGRAPHIC 

  19-21.12.65 II ถวายสังฆทาน และผ้าไตร ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

  19-21.12.65 II กิจกรรมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ระหว่างการพักเบรคการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

        28.12.65 II พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 

06.03.66 II เนื่องในวันมาฆบูชา ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม 

  28.05.66 II ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หลักธรรมกับการพัฒนา Human Soft Skills  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมดิจิทัล' ในการประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖  

  05.06.66 II เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม

       08.06.66  II เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ประจำวันพฤหัสบดี  เพื่อการเจริญสติ และสร้างพลังจิตที่ดีของบุคลากร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเราด้วย การส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก 3ส ,สวดมนต์ สมาธิ และสนทนาธรรม 3อ ,อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ และ1น (นาฬิกาชีวิต) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคเบาหวานและความดัน ณ ห้องพระชั้น 9 อาคาร 100 ปี  

  06.06.66 II ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย ครั้งที่ 1-4  (ผ่านระบบออนไลน์)

  01.08.66 II วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 1 ส.ค.66 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 

        02.08.66 II วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

  21.09.66 II กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สติ สมาธิ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุขตามนโยบายสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องพระกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 7 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  INFOGRAPHIC


หน่วยงานและบุคลากร (เข้าร่วม/จัด) กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

03.10.65 II มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  27.11.65 II เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 

  09.12.65 II มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาใน โอกาสครบรอบ 48 ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  07.01.66 II ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองมวลสาร และพิธีทักษิณานุปทาน และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี

  10.03.66 II มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาใน โอกาสครบรอบ 71 ปี กรมอนามัย  12 มีนาคม 

  10.03.66 II มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี วันสถาปนาใน โอกาสครบรอบ 81 ปี กรมการแพทย์  10 มีนาคม

  16.03.66 II มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการฌาปนากิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 83 ปี 


กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดทำความดีเพื่อสังคม

25.11.65 II เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Zero Tolerance for SEAH 

  29.01.66 II รับบริจาคยาทุกชนิด ทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ไม่รับ ยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว ไม่รับ ยาที่ใช้ทาที่เปิดใช้แล้ว เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ร้อนใน ไม่รับ ยาที่ต้องแช่แข็งตลอดเวลา  ร่วมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

  14.03.66 II นำสิ่งของที่ได้จากการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นของเล่น หนังสือ กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ของใช้จิปาถะ และวัสดุรีไซเคิลทุกชนิด ไปบริจาคให้ โครงการเหลือ-ขอ เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆทั่วประเทศ 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดวิถีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย

08.11.65 II เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง  INFOGRAPHIC 

  16.12.65 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)  INFOGRAPHIC 

  05.01.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)  INFOGRAPHIC 

  02.02.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)  INFOGRAPHIC 

03.03.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)  INFOGRAPHIC 

  10.04.66 II กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566   INFOGRAPHIC

  10.04.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)  INFOGRAPHIC 

  18.04.66 II กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปี 2566   INFOGRAPHIC 

05.05.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6) INFOGRAPHIC 

  02.06.66 II จัดกิจกรรม "แต่งกายผ้าไทย งามอย่างไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 7)  INFOGRAPHIC 

กิจกรรมที่หน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วม/จัดตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

21.12.65 II ทำกิจกรรม ณ ศูนย์พัมนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี