องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

67-3 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567

วันที่ 26 ธันวาคม 2566
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2567