ขอใช้ห้องประชุม

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุมสำนักวิชาการฯ

ตรวจสอบปฏิทินแสดงการขอใช้ห้องประชุม 704 และ 702