คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(Research Ethic Committee : REC)

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานที่ตั้งและการติดต่อ คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

88/7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ชั้น 7 ห้อง 720 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 9510000 ต่อ 99365

Email address : dmsc.rec@dmsc.mail.go.th

การอบรมพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จะมีการจัดอบรมเร็วๆนี้ รอติดตามกันได้นะครับ

การอบรมพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บรรยายวันที่ 26 มกราคม 2566  EP.1 - 2

บรรยายวันที่ 27 มกราคม 2566  EP.3 - 4

วีดีโอบันทึกการบรรยาย

บรรยายวันที่ 26 มกราคม 2566

EP.1 อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคเช้า)
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักวิชาการฯ ทะเบียนเลขที่ 2556/0006

EP.2 อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคบ่าย)
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักวิชาการฯ ทะเบียนเลขที่ 2556/0005

บรรยายวันที่ 27 มกราคม 2566

EP.3 อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคเช้า)
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักวิชาการฯ ทะเบียนเลขที่ 2556/0008

EP.4 อบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน (ภาคบ่าย)
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักวิชาการฯ ทะเบียนเลขที่ 2556/0003
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักวิชาการฯ ทะเบียนเลขที่ 2556/0004

ภาพกิจกรรมวันอบรม 26-27 มกราคม 2566

ช่องทางการดาวน์โหลดประกาศนียบัตรในการอบรม

พิมพ์ประกาศนียบัตรสำหรับอบรม

LINK: https://www.gm1msto.net/ 

เลือกหัวข้อ/ข้อมูลและบริการ/พิมพ์ประกาศนียบัตร/โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน 

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน